Meie eesmärgiks on arvuteid ning kaasaegset õpitarkvara kasutades avardada loodusteaduste õpetamise ja õppimise võimalusi põhikoolis ja gümnaasiumis. Selleks vajaliku innovaatilise õpikeskkonna loomiseks pakume eestikeelset õpitarkvara, koostöös aineõpetajatega arendame selle kasutamise metoodikat ning koostame tundide läbiviimiseks vajalikke näidismaterjale. Kõige paremini teavad meist ja meie senistest tegemistest need õpetajad ja õpilased, kes on juba kasutanud seda eestikeelset keemia ja loodusõpetuse õpitarkvara, mis on koolidesse jõudnud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel.

Meie senised koostööpartnerid on olnud tuntud õpitarkvara firmad New Media ja  Plato Learning UK. 


Tänan kõiki meie kodulehe külastajaid ja soovin tegijatele jõudu arvuti ainetundi toomisel.


Edusofti nimel,

Heli Väärtnõu-Järv