Arvutile esitatavad miinimumnõuded (Pentium III 333, 64 MB RAM, helikaart, videomonitor eraldusvõimega 16 bit (High Color) ning 600x800 pikselit) lubavad seda õpitarkvara kasutada operatsioonisüsteemide Win95b, Win98, WinMe, WinNT 4.0, SP6, Win2000 ja WinXP baasil. Vajalik kõvaketta maht on 40 (min) kuni 290 MB. Võimsama arvuti korral (näiteks 600 MHz, 128 MB RAM, monitori eraldusvõime 1024x768 ja 32 bit) paraneb esituse kvaliteet.

Tugiprogrammidest vajab see õpitarkvara Microsoft Word 97 või kõrgemat versiooni ja Internet Explorer 5.5 või kõrgemat versiooni. Installeerimise käigus lisatakse veel Adobe Acrobat Reader, Macromedia Shockwave ja Microsoft DirectX, kui neid kasutatavas arvutis ei ole.

Installeerida saab tarkvara nii üksikusse arvutisse kui ka arvutivõrku. Mõlemal juhul on vaja tarkvara avamiseks vajalikku “võtmefaili”, mille saite lisaks ostetud CD-le. Soovitav on “võtmefaili” salvestamine arvutisse enne tarkvara installeerimist.

Üksiku arvuti korral asetage CD lugejasse. Kui CD lugemist ei toimu automaatselt, saate programmi käivitada ikoonist Start > Run käsuga D:\START.EXE. Programm käivitub ise, kui töötab CD automaatlugemine. Küsimusele Installation type vastake Stand Alone. Vajadusel lubage ka tugiprogrammide installeerimist. Kui ilmub aken Registration Key File Source, siis klikkige Use key file ja Browse ning leidke “võtmefaili” asukoht ning klikkige sellel failil. Kui “võtmefaili” ei ole, saate õppevahenditele ainult ajutise juurdepääsu valides käsu Next. Järgnevalt peate valima installatsiooni mahuks kas Complete (täielik) või Minimum (minimaalne). Soovitav on kasutada vaikimisi pakutavat installatsioonikausta. Kui valite minimaalse mahu, on tarkvara kasutamiseks alati vaja ka CD-d. Täismahu korral seda vaja ei ole.

Arvutiklassis tuleb tarkvara alguses installeerida serveris. Vajalik kettamaht on 290 MB. Salvestage serverisse ka “võtmefail”, mis peab olema kättesaadav võrgu arvutitele. Installeerimist alustage nii nagu üksiku arvuti korral. Küsimusele Installation Type vastake Network Server. Vajadusel lubage installeerida ka tugiprogramme (Adobe reader, Shockwave, DirectX). Peale seda etappi teostage arvuti restart. “Võtmefaili” asukoht ja andmebaasi asukoht (Resourse Content Location) serveris määrake kindlasti jagatud kausta (shared folder). Installation Summary kinnitab nende failide kättesaadavust võrguarvutitele. Järgneb automaatne tarkvara installeerimine serveris. Peale seda saate tarkvara käivitada ka võrguarvutis. Selleks asetage CD lugejasse ja küsimusele Installation Type vastake Network Client. Vajadusel installeerige tugitarkvara. Küsimusele Registration Key File Location vastamisel määrake Browse abil “võtmefaili” asukoht serveri jagatud kaustas. Sama näidake vastuseks küsimusele Resource Content Location. Program Destination korral on soovitav kasutada vaikimisi valitud kausta.

Tarkvara käivitamiseks on töölaual ikoon . Samuti saab selleks kasutada Start menüüd (Start>Programs>PLATO Learning>Multimedia Science School).
Õpitarkvara litsentsi tingimustega saate tutvuda valides olekuribalt Help > Licences. Iga CD jaoks määratakse tarkvara registreerimisel litsentsi omanik (kool) ning tarkvara on lubatud kasutada ainult selle omaniku arvutites ja arvutivõrkudes. CD koopiate tegemine on keelatud, kuid lubatud on CD kopeerimine kooli arvutite kõvakettale.