Orgaanilise keemia tunnimaterjalid (15 osa) asuvad eestikeelse CD kaustas “Orgaaniline keemia” ning nende kasutamiseks nii üksikus arvutis kui arvutiklassis on vajalik materjali kopeerimine arvuti kõvakettale. Arvutiklassis on soovitav materjali kopeerimine igasse klassi arvutitesse. Eestikeelsete tunnimaterjalide kasutamiseks peab arvutis olema eelnevalt installeeritud ingliskeelne õpitarkvara “Multimedia Science School (Version 2.0)”.

Tunnimaterjalide kasutamiseks on vajalik moodustada kettale C:\ kaust “Orgaaniline keemia”. Selleks kopeerige CD-lt kaust “Orgaaniline keemia” otse kettale C:. Samuti kopeerige CD-lt arvuti töölauale otsetee ikoon Orgaaniline keemia. Nüüd avanevad tunnimaterjalid töölaualt.

Tunnimaterjalide käivitamine on võimalik ka otse kaustast “Orgaaniline keemia”, nii CD-lt kui arvuti kõvakettalt, kui teha hiire parempoolse klahvi klõps valitud faili ikoonil ning seejärel valida käsk “Open with Multimedia Science School 11-16 Edition”. Samuti avanevad tunnimaterjalid hiire vasakupoolse klahvi topeltklõksuga valitud ikoonil.

Tunnimaterjalide lehitsemine toimub ikooni abil tööakna vasakus ülaosas. Lehitseda saab nii edasi kui tagasi ja ikoonil on näha vaadatava lehekülje number. Hiireklõps lehitsemisikooni numbril avab tunnimaterjali lehtede loetelu.

Arvuti tulemüür ja ohutusseaded võivad segada õppevahendi avanemist. Selle vältimiseks tuleb õpitarkvara Multimedia Science School lisada ohutute programmide nimekirja (Control Panel > Security Center > Exceptions > Add Program > Multimedia Science School).

Töölehed leiate tekstifailina CD kaustast “Orgaanilise keemia töölehed” (rtf fail) ning pdf failina kaustast “Orgaanilise keemia töölehed pdf. Nende dokumentide kasutamiseks kopeerige need kaustad sobivasse kohta. Töölehtede rtf versiooni täiendamine on võimalik tekstiredaktori abil. Töölehtede uuendatud versioonid leiate samuti veebiaadressil www.edusoft.ee .