Orgaanilise keemia õppevahend koosneb 15. slaidiprogrammist ning töölehtedest, mida saate oma arvulisse koopeerida siit.

Kopeerin
Orgaanilise keemia
Slaidikavade komplekti

Kopeerin
Orgaanilise keemia
Töölehtede komplekti
Igat slaidikava ja töölehte eraldi saate oma arvutisse salvestada selle nimekirja närgi.

Kopeeri slaidikava Kopeeri töölehed
1. Süsinik ja teised elemendid.
2. Süsinikahelad.
3. Alkaanid.
4. Alküülrühmad.
5. Nafta.
6. Nafta töötlemine.
7. Halogeeniühendid.
8. Alkoholid.
9. Amiinid.
10. Alkeenid ja alküünid.
11. Areenid.
12. Aldehüüdid ja ketoonid.
13. Karboksüülhapped.
14. Estrid ja amiidid.
15. Orgaanilised polümeerid.
1. Süsinik ja teised elemendid.
2. Süsinikahelad.
3. Alkaanid.
4. Alküülrühmad.
5. Nafta.
6. Nafta töötlemine.
7. Halogeeniühendid.
8. Alkoholid.
9. Amiinid.
10. Alkeenid ja alküünid.
11. Areenid.
12. Aldehüüdid ja ketoonid.
13. Karboksüülhapped.
14. Estrid ja amiidid.
15. Orgaanilised polümeerid.


NB! Õppevahendi kasutamiseks peavad Teie arvutisse (arvutivõrku) oleme eelnevalt installeeritud ingliskeelse õpitarkvara “Multimedia Science School” osad “Structure Viewer”, “Formulas” ja “ Oil”. Ingliskeelse õpitarkvaraga on kaasas töövehendid slaidiprogrammide modifitseerimiseks.