Meie eesmärgiks on arvuteid ning kaasaegset õpitarkvara kasutades avardada loodusteaduste õpetamise ja õppimise võimalusi põhikoolis ja gümnaasiumis. Selleks vajaliku innovaatilise õpikeskkonna loomiseks kohandame ja tõlgime eesti keelde õpitarkvara, arendame selle kasutamise metoodikat ning koostöös aineõpetajatega koostame vajalikke näidismaterjale. Kõige paremini teavad meist ja meie senistest tegemistest need õpetajad ja õpilased, kes on juba kasutanud eestikeelset õpitarkvara „Keemia õppetükid" ja “Multimeedia õppevahendid loodusteadustes”.

Meie tänane koostööpartner on Plato Learning Ltd. Selle firma õpitarkvara on levinud kogu inglise keelt rääkivas maailmas. On tõesti ime, et meie koolides on võimalik eesti keeles kasutada osakest sellest õpitarkvarast.

Nüüd on kasutamiseks valmis multimeedia õppevahend “Orgaaniline keemia”, mis sarnaselt eelmise õpitarkvaraga jõuab meie koolidesse Tiigrihüppe Sihtasutuse toel.

Tunnimaterjale ja nõuandeid selle õpitarkvara kasutamise kohta leiate siit kodulehelt. Jätkuvad ka õpitarkvara koolitused.

Tänan kõiki meie kodulehe külastajaid ja soovin tegijatele jõudu arvuti ainetundi toomisel.

Edusofti nimel,


Heli Väärtnõu-Järv