Vi har till avsikt att skapa en innovativ miljö till undervisning och inlärning av naturvetenskapämnen. Till det används datorer och respektive programvara. Den nya inlärningsmiljön skapas i samverkan med lärarna som har det nya multimedia läromedlet "Naturvetenskapsskolan" till sitt förfogande.

De nya läromedlet kan användas interaktivt inom probleminlärning och det ger läraren många möjligheter till att genomföra lektioner.

Programvaran har skapats av den engelska firman New Media Press. Idag har programvaran spridit sig i alla engelsktalande länder och nu är de fem första läromedlen tillgängliga även på svenska. I den närmaste framtiden kompletteras programmet med nya läromedel för biologi-, fysik- och kemikurser.

Vi tackar alla som besöker vår hemsida och önskar er en lyckad användning av datorn i naturvetenskapslektioner.


Med vänliga hälsningar,

Heli Järv
Edusoft