Tarkvara tellimine

Eestikeelse õpitarkvara „Multimeedia õppevahendid loodusteadustes" versioon 1.0 sisaldab viit õppevahendit, mille juurde kuuluvad slaidiprogrammide, õpilaste töölehtede ja õpetaja märkmete näidised. Komplektis olev tarkvara võimaldab õpetajal ise koostada uusi slaidiprogramme.

Komplekti tutvustushind on 5000.- krooni. Sellest summast 50% kompenseerib teie koolile Tiigrihüppe Sihtasutus (hr. Aimur Liiva, tel. 6550290, e-post aimur@tiigrihype.ee ).

Tarkvara tellimiseks täitke palun alljärgnev ankeet, mille põhjal saadame arve.


Kool
Kooli postiaadress
Kooli e-posti aadress
Tellitav tarkvara
Kes vormistas tellimuse
(täitmine pole tingimata vajalik)