Töölehed

Vaatame aatomit (*.doc formaadis)

Aine olekud (*.doc formaadis)

Keemilised ja füüsikalised nähtused (*.doc formaadis)

Lihtained, liitained, segud. I osa (*.doc formaadis)

Lihtained, liitained, segud. II osa (*.doc formaadis)

Perioodilisustabel (*.doc formaadis)