Aatomi ehitus ja selle seos elementide perioodilisustabeliga. VIII klass

Koostanud Marje Teder (Paide Ühisgümnaasium)

Teema läbimiseks on planeeritud 2 tundi. Esimeses tunnis näitab õpetaja õpilastele slaidiprogrammi .Koos leitakse seosed aatomi ehituse ja elemendi asukoha vahel elementide perioodilisussüsteemis ja koostatakse konspekt. Teises tunnis töötab õpilane iseseisvalt slaidiprogrammiga. Õpilase tegevust suunavad töölehtedel esitatud küsimused.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm