Aatomi ehitus ja selle seos perioodilisustabeliga

Koostanud Heli Sinipalu ( Fr. Tuglase nim. Ahja Keskkool)

Tund viiakse läbi 8. klassis, kui õpitakse tundma aatomi ehitust ja aatomi ehituse seost perioodilisustabeliga. Käesolev slaidiprogramm sobib ka 9. klassile eelmisel aastal õpitu kordamiseks. Ülesanded on valitud lihtsad, et õpilased õpiksid keemiatundides arvutit kasutama.

Õpetaja märkmed
, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm.