Aatomi elektronkatte kihiline ehitus

Koostanud Riina Põldmaa (Tartu Hiie Kool)

Tund toimub arvutiklassis. Tunni eesmärgid on näidata elektronide liikumist ümber tuuma, tutvustada elektronide paigutust aatomis, selgitada elektronide paigutuse seaduspärasusi ja omandada mõiste elektronkiht. Tund on mõeldud läbiviimiseks erivajadustega laste koolis keemia õpetamisel põhikooli 8.klassi õppekava järgi.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm.