Aineehitus

Koostanud Karin Laansalu-Veskioja (Nõmme Põhikool)

Slaidikava on mõeldud 7. klassi loodusõpetuse ainekava “aatomi” teema juurde. Slaidikava näitlikustab aatomiehitust ja selgitab kuidas aatomiehitusest sõltub aine asukoht keemiliste elementide perioodilisuse tabelis. Teisisõnu: keemilisi elementite käsitletakse kui teatud kindla tuumlaenguga aatomite liiki.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm