Aine ehituse mudelid. VII klassi loodusõpetus

Koostanud Anu Nael (Räpina Ühisgümnaasium) ja Hilda Leppik (Kirivere Põhikool)

Selles tunnis vaatleme aine ehituse mudeleid. Ainete siseehituse erinevuste mõistmiseks on tarvis teada, et kõik ained koosnevad osakestest, mis on pidevas liikumises. Tunni andmiseks on vajalik, et kõik õpilased saaksid kasutada arvutit.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm