Hapnik

Koostanud Siiri Saks (Martna Põhikool) ja Kaja Oru (Misso Keskkool)

Tunni eesmärk on tutvustada õpilastele hapniku asetust perioodilisussüsteemis, aatomi ehitust ja hapniku omadusi. Tööks kulub üks ainetund hapniku teema käsitlemisel 8.klassis.


Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm