Leelismuldmetallid

Koostanud Aili Alatsei (Rakke Gümnaasium)

Tööjuhend on mõeldud 10.kl. tunni läbiviimiseks uue osa omandamisel.
Sisuks on leelismuldmetallide asetus perioodilisussüsteemis, aatomi ehitus,
mõned füüsikalised omadused ja nende metallide avastamisest. Õpilane peab teostama oma töö kirjalikult konspektvihikusse vastavalt tööjuhendis toodud alajaotuse järgi. Iga alateema juures on toodud küsimused, millele ta peab vastama. Õpetajal on seda tööd võimalik ka hinnata.

Tööjuhend