Lihtained, liitained, puhtad ained ja segud

Koostanud Ulvi Kruus (Tartu Kunstigümnaasium) ja Eda Tarend (Kanepi Gümnaasium)

Tunni eesmärgiks oli kontrollida 7. klassi õpilaste arusaama antud mõistetest mõni nädal pärast selle osa õppimist. Õpilased kasutasid slaidiprogrammi ja täitsid töölehed.

Tunni analüüs, õpilaste tööleht ja slaidiprogramm