Lihtained, liitained ja segud. VIII klass

Koostanud Ülo Rästa (Obinitsa Põhikool) ja Rein Tarros (Võru I Põhikool)

Slaidiprogramm on koostatud kasutamiseks 8. klassi keemiatunnis lihtainete, liitainete ja segude teema käsitlemisel. Kasutada saab seda nii uue osa õppimiseks, harjutamiseks, kordamiseks kui ka teadmiste kontrollimiseks. Õpilaste tegevus arvutiga kestab kuni 35 minutit

Õpetaja märkmed, õpilaste tööleht ja slaidiprogramm