Metallide ehitus ja omadused. IX klass

Koostanud Peeter Pai (Riidaja Põhikool) ja Annika Kala (Olustvere Põhikool)

Tunni eesmärgiks on tutvuda metallide aatomi ehitusega võrdluses mittemetallidega, metallide mõningate füüsikaliste ja keemiliste omadustega. Tunni andmiseks on vajalik, et kõik õpilased saaksid üheaegselt kasutada arvutit. Soovitav on, et õpilased töötavad üksinda või paaris. Õpilaste tegevust suunavad töölehtedel esitatud küsimused. Õpetaja ülesandeks on tunni üldine juhendamine ja töö käigus tekkivatele küsimustele vastamine.

Õpetaja märkmed, õpilaste tööleht ja slaidiprogramm