Perioodilisussüsteem ja aatomi ehitus. X klass

Koostanud Eha Paabo (Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium)

Tund on mõeldud 10. klassi õpilastele ühe osana teema “keemiliste elementide perioodilisussüsteem” omandamiseks. Tunni andmiseks on vajalik, et kõik õpilased saaksid üheaegselt kasutada arvutit. Lisaks arvutile võivad õpilased kasutada õpikut vastava teemaga (V.Past, J.Tamm, L.Tamm, Üldine ja anorgaaniline keemia 10. klassile, Tln., 1997). Tunni jooksul tutvuvad õpilased slaidiprogrammiga “Perioodilisussüsteem 10. klassile” ning täidavad arvutit ning õpikut kasutades töölehtedel toodud ülesanded. Õpetaja ülesandeks on tunni üldine juhendamine ja töö käigus tekkivatele küsimustele vastamine.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm