Ühinemisreaktsioon

Koostanud Ülle Tõnutare (Luunja Keskkool)

Antud materjal on mõeldud kasutamiseks VIII klassi keemia tunnis. Õpilased uurivad raud(II)sulfiidi teket. Kordavad keemilise reaktsiooni tingimusi ja tunnuseid ning ainete omadusi väävli ja raua näitel. Õpivad tasakaalustama ja kirjutama lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid ja eristama lähteaineid ja saadusi.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm.