Ühinemisreaktsioon ja lagunemisreaktsioon. VIII klass

Koostanud Peeter Jürgenson (Abja Gümnaasium)

Käesolev slaidiprogramm on mõeldud kasutamiseks iseseisva tööna 8. klassi keemia tunnis. Õpilased vastavad slaidikavas esitatud küsimustele ja lõpuks leiavad vastuse tunni alguses püstitatud probleemile: Mis on ühinemisreaktsioon ja mis on lagunemisreaktsioon. Slaidid 1 – 15 on ühinemisreaktsioonist ja 16 – 25 on lagunemisreaktsioonist. Slaid 26 on kokkuvõte. Materjali kasutamine ei vaja eraldi töölhte.

Slaidiprogramm