VESINIK. VIII klass
Koostanud Annika Pruul (Tallinna Tehnikagümnaasium)

Slaidiprogramm on mõeldud 8-ndale klassile vesiniku füüsikaliste ja keemiliste omaduste ning mõningate saamisviiside iseseisvaks tundmaõppimiseks. Töö käigus peab õpilane suutma eelnevalt õpitud mõisteid ( liht- ja liitaine, keemiline side, molekul, aatom, reaktsiooni tunnused , reaktsiooni tüübid) rakendada uue osa käsitlemisel. Tunni töö tulemusena peaks valmima konspekt, millele õpetaja järgnevas tunnis lisab omapoolsed materjalid.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm