Põlemine. V klass
Koostanud Endla Pruks (Tartu Tamme Gümnaasium)

Tunni eesmärgiks on selgitada põlemist kui hapniku osalusel toimuvat nähtust, leegi ehitusest, põlevate ainete kustutusviise ning tööohutusreegleid põlemisprotsesside läbiviimisel. Töös on kasutatud V klassi õpikut (S. Kaljula, H. Karik, A. Saar, K. Sirel, “Koolibri”, 1998) ja samale õpikule vastavat töövihikut.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm