Aine olekute muutumine
Koostanud Enn Parv (A. Haava nim. Pala Põhikool)

Materjal on mõeldud kasutamiseks 7. klassis. Mudelite abil kinnistub õpilastes ettekujutus aine ehitusest, jõutakse arusaamisele, millest on tingitud aine olekute muutused.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm