Lagunemisreaktsioon
Koostanud Mare Murs (Rakvere Reaalgümnaasium)

Õppevahend sobib kasutada 8.klassis oksiidide teema juures. Slaidiprogrammi eesmärgiks on korrata juba varemõpitut (katseseadmete ohutu koostamine, ainete siseehitus ja seda kirjeldavad mudelid ning valemid, hapniku kogumine ja tõestamine), ergutada õpilaste fantaasiat ja loogilist mõtlemist ainete praktilise kasutamise osas ning õpetada lagunemisreaktsiooni olemust ja selle kirjeldamist reaktsioonivõrrandiga.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm