Aine oleku muutus
Koostanud Vallo Madar (Vara Põhikool)

Slaidiprogramm on mõeldud kasutamiseks 7. klassi loodusõpetuse tunnis. Tunni eesmärgiks on aidata õpilastel aru saada ja mõista, mis toimub aineosakestega aine oleku muutumisel.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm