Molekul. VII klass
Koostanud Maarika Avloi (Albu Põhikool)

Materjal on mõeldud kasutamiseks 7.klassi loodusõpetuse tunnis, mille teemaks on "Molekul". Tunnid on planeeritud järgnevalt:

1. Aineosake 1 tund
2. Molekul koosneb aatomitest 1 tund
3. Aine ja molekulid 1 tund
4. Ainete muundumine 1 tund
5. Molekulivalem 1 tund
6. Kordamine 1 tund
7. Kontrolltöö 1 tund

Alateemade "Aine ja molekul" ja "Molekul koosneb aatomitest" õpetamiseks kasutab õpetaja Multimeedia programmis koostatud slaidiesitlusi, kus ta tutvustab, selgitab ja arutleb koos õpilastega vastava slaidiesitluse abil uusi teadmisi. Õpilane saab teada, mis on lihtaine ja liitaine, kuidas eristada puhtaid aineid segudest ning kuidas aru saada ainete liikidest aine mudelite abil, millistest aatomitest koosneb vee molekul, vesiniku molekul ja hapniku molekul ning mis on keemiline element. Kordamistunnis kasutab õpilane iseseisvalt slaidiesitlust töölehe täitmisel. Õpilane võib kasutada abiks kõiki materjale, mis tal vastava teema kohta on. Selle tunni eesmärgiks on kinnistada õpitut. Õpetaja suunab ja kontrollib klassis õpitegevust. Teema õpetamisel on kasutatud Loodusõpetuse õpikut VII klassile (E.Pärtel, T.Tenno).

Alateema "Aine ja molekul":
õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm

Alateema "Molekul koosneb aatomitest":
õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm

Alateema "Kordamine":
õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm