Metallide asend perioodilisussüsteemis ja nende aatomi ehitus. Alumiiniumi ja raua iseloomustus
Koostanud Anne Õunapuu (Tõrva Gümnaasium)

Tunni eesmärk on korrata perioodilisussüsteemi ja aatomi ehituse seoseid ja leida infot alumiiniumi ja raua kohta. Tund toimub arvutiklassis. Õpilased töötavad kas üksinda või paaris töölehtedel esitatud küsimuste järgi.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm