Aine olekud ja nendega toimuvad muutused
Koostanud Helle Ventsel (Taali Põhikool)

Slaidiprogramm on mõeldud kasutamiseks 7. klassi loodusõpetuse tunnis. Tunni läbiviimisel on eesmärgiks jõuda õpilastega järeldusteni , miks muudavad ained oma olekut.
Luua kujutluspilt tahke, vedela- ja gaasilise aine mudelitest.

Õpetaja märkmed, õpilaste töölehed ja slaidiprogramm