Tunnimaterjalid

Multimeedia õppevahendid on loodud selliselt, et nendega töötamine oleks võimalikult lihtne nii õpetajale kui õpilasele. Nende õppevahendite kasutamist lihtsustab aga veelgi slaidiprogrammide koostamise võimalus. „Slaidi" tähendus ei vasta seejuures tavapärasele, see on teatud fragment õpiprogrammist ning võib sisaldada ka animatsioone ja videoklippe. Slaidiprogrammi koostamisel on võimalik kombineerida kõikide olemasolevate õppevahendite materjali.

Töövahendi slaidiprogrammide koostamiseks (fail ssm.exe) ja selle kasutusjuhendi leiate õpitarkvara CD-lt kaustast „Slaidiprogrammide tegija". Selle töövahendi kasutamise hõlbustamiseks soovitame õpetaja tööarvutis luua kiirtee programmi käivitamiseks. Slaidiprogrammide koostamise juhendiga saate tutvuda siin.

Õpitarkvara komplekti on lisatud slaidiprogrammide ja nende juurde kuuluvate õpilaste töölehtede ja õpetaja märkmete näidised (CD-l kaustades „Slaidiprogrammid" ja „Töölehed ja õpetaja märkmed"). Rõhutame, et tegemist on näidistega, mis peaksid õpetajat inspireerima ja julgustama uute õppematerjalide loomisel.

Kui olete edukalt koostanud uue slaidiprogrammi ja töölehtede komplekti ning seda ka tunnis katsetanud, saatke see meile lisamiseks õpetaja poolt koostatud õppematerjalide hulka.